REKABET İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ - Engin Hibe Danışmanlık

REKABET İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

REKABET İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı İlanı

Ajansımızın "2021 Yılı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 8 Ekim 2021 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 4 Ocak 2022 Saat 23:59, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 11 Ocak 2022 saat 17:00’dır. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Programın Genel Amacı: Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması suretiyle bölgesel rekabet ikliminin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri: 

Öncelik 1: Turizm sektöründe girişimciliği geliştirmek, işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde kaynak verimliliğini sağlamak

Öncelik 2: İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş yatırımlar için başvuru yapılabilir.)

Programın Özel Amacı: Programın özel amacı; istihdamın ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması için gerekli fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, işletmelerde üretim ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ile ihracatın ve turizm gelirlerinin artırılmasıdır.

Programın Toplam Bütçesi: 15.000.000 TL

Proje Bütçesi:

Asgari 250.000 TL

Azami 2.000.000 TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Finansman Desteği Oranı: %100 (Tamamı)

Proje Uygulama Süresi: Azami 6 Ay

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı: 1 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı: 1 adet

Proje Uygulama Yeri: TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak)

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler

İlan Tarihi: 8 Ekim 2021

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 4 Ocak 2022 Saat: 23:59

Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati: 11 Ocak 2022 Saat 17.00

Sonuçların Açıklanması İçin Öngörülen Zaman: Mart 2022

Blog

Haberler & Blog Yazıları

Şirketimiz içerisinde olan Haberler ve Blog yazılarımızı aşağıda inceyebilirsiniz.