Engin Danışmanlık - İPARD- TKDK PROJELERİ

İPARD- TKDK PROJELERİ

IPARD -TKDK PROJELERİ:


% 40-70 ORANLARINDA HİBE DESTEKLERİ VERİLMEKTEDİR.


101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler


101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler


101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler


101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler


 103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar


 103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması


103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması


103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve pazarlanması


103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması


103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve  pazarlanması


201 – Tarım-Çevre – İklim ve Organik Tarım


302-1– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme


 302-2 – Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi,  İşlenmesi ve Paketlenmesi


302-3 – Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri


302-4 – Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri


302-5 – Su Ürünleri Yetiştiriciliği


302-6 – Makine Parkları


302-7 – Yenilenebilir Enerji Yatırımları