Engin Danışmanlık - KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU


Kapasite Raporu Danışmanlığı

AMAÇ: Kapasite raporları ülkenin sınaî üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)


KAPSAM: Her türlü imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının genel bilgilerini ve üretim gücünü, makine tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren bir belgedir. Tanzim tarihi ve T.O.B.B’ un onayını müteakip 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar:


- Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,


- Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,


- Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,


- Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,


- Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,


- Kota başvurularında,


- Teşvik Belgesi taleplerinde,


- Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.