Engin Danışmanlık - KKYDP PROJELERİ

KKYDP PROJELERİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)


Programın Amacı


Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Uygun Başvuru Sahipleri


Programa; seçilen yatırım konusu, yatırım konusuna göre destek verilen iller ile başvuru diğer şartlarını (ruhsatlar, izinler vb.) sağlayan gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilirler.


Uygun Proje Konuları

Ekonomik yatırımlar;


BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması


HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması


SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması


ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)


SHD – Soğuk hava deposu


SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar


YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi