Engin Danışmanlık - YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Danışmanlığı


Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?


Devlet şehirler ve bölgeler arasında gelişmişlik farklarını gidermek, milli gelirin eşit şekilde dağılması ve attırılması için yatırımcıyı, sanayiciyi ve ihracatçıyı değişik enstrumanlarla desteklemektedir.


HİBELER : Geri ödemesi olmayan nakdi desteklerdir. Hibeler iş ve proje bazlı olarak dağıtılmaktadır.


TEŞVİKLER : Yapılan yatırımların desteklerden faydalanması için Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmektedir. Yatırım Teşvik belgesi olarak VERGİ, SGK ve KDV muafiyetleri başta olmak üzere muafiyetler şeklinde çalışan sistemedir.


Yatırım, teşvik konusuna, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı ille ve sektöre göre, değişkenlikleri ile aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.


·         Faiz Desteği,


·         KDV İstisnası,


·         Yatırım Yeri Tahsisi,


·         Gelir Vergisi Stopajı,


·         Gümrük Vergisi Muafiyeti,


·         Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,


·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,


·          


ENGİN DANIŞMANLIK yatırım konunuza, illinize kapasitenize ve yatırım yapacağınız bölgeye göre yararlanacağınız destekler ve yapmanız gerekenler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapar.


Yatırım teşvik belgesi alarak yararlanacağınız destekleri ve tutarlarını görmek için, illere göre yatırım teşvikler bölümünde ilinize göre farklılıkları inceleyin.


 


Yatırım Teşviklerinin Yararlanılacağı Sektörler


1- Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları


2- Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)


3- Gıda ürünleri ve içecek imalatı


4- Tekstil ürünleri imalatı


5- Giyim eşyası imalatı


6- Derinin tabaklanması ve işlenmesi


7- Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak)


8- Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı


9- Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı


10- Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı


11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı


12- Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı


13- Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı


14- İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı


15- Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı


16- Patlayıcı madde imalatı


17- İç ve dış lastik imalatı


18- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)


19- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)


20- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)


21- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı


22- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı


23- Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı


24- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı


25- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı


26- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar


27- Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi


28- Metal eşya


29- Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)


30- Makine ve teçhizat imalatı


31- Sınai kalıp


32- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı


33- Elektrikli makine ve cihazları imalatı


34- Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı


35- Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı


36- Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi


37- Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı


38- Motosiklet ve bisiklet


39- Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)


40- Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)


41- Oteller (3 yıldız ve üzeri)


42- Öğrenci yurtları


43- Soğuk hava deposu hizmetleri (500 metrekare ve üzere)


44- Lisanslı depoculuk


45- Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil), ( yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)


46- Hastane yatırımı, huzurevi


47- Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil


48- Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri


49- Kömür gazı üretimi (sentez gazı)


50- Seracılık (5 dekar ve üzeri)


51- Madencilik Sektörü