YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı, evrensel ve yerel bilgi ve kazanımların, işletmeye özgü gerçeklerle birlikte değerlendirilebilmesine, dışarıdan bağımsız bir gözle analiz yapma fırsatı sağlanmasına, ihtiyaçlara göre farklı uzmanlıkları bir araya getirerek en uygun kararların ortak akılla alınması sürecine destek olur. Uğraş alanı özü itibariyle etkin bir yönetim anlayışının yapısal olarak kuruma kazandırılmasıdır.

Gelişmiş işletmelerin temel dinamikleri incelendiğinde eğitim ve yeniden yapılanma (reorganizasyon) çalışmalarının sürekliliği dikkat çeker. Bu iki ana konuyu “sürekli gelişim” kavramı altında birleştirebiliriz. Sürekli gelişim ve ilerleme hem insanın hem de sistemlerin vazgeçilmez davranış biçimi olmalıdır. Aksi halde bir süre yerinde sayma ve sonrasında geriye gidiş kaçınılmazdır. Yönetim danışmanlığı bu noktada devreye girer. Yönetim işlevi, stratejik ve operasyonel anlamda iki temel boyutta yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Kurumun vizyonuna ulaşmasını sağlayacak planlamaların yapılması ve uygulanması stratejik boyut, günlük faaliyetlerin ve operasyonların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ise operasyonel boyut olarak düşünülebilir. Yönetim danışmanlığı desteği kuruma ve/veya yöneticiye, bahsedilen her iki boyutun da ihmal edilmeden ele alınması noktasında ciddi bir destek anlamına gelir. Çoğunlukla günlük telaşlar ve gündemler, anlık krizler, toplantılar, ziyaretçiler, müşteri problemleri, raporlar vb ile günler, aylar hatta yıllar geçer. Kurumun stratejik olarak nereye gittiği, sektörün analizi, mevcut durumu, politika ve hedefleri vb stratejik konu ve başlıklar ise gözden kaçarak büyük krizler olarak karşımıza çıkar. Dışarıdan bir göz olarak kurumu tüm yönleriyle değerlendirmeye alan danışmanlık çalışmaları, hem stratejik hem de operasyonel hata ve noksanları ortaya koyarak, yeniden doğru bir rota belirlenmesi ve bu rotaya uygun yapısal ve zihinsel değişimlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlar.


  • STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
  • KURUMSAL ANALİZ (CHECK-UP)
  • SÜREÇ İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI
  • YENİDEN YAPILANMA – REORGANİZASYON
  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
  • AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI