KOSGEB DESTEKLERİ̇ - Engin Hibe Danışmanlık

KOSGEB DESTEKLERİ̇

engin hibe danışmanlık

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  • Yapımcı Firma ASDAD
  • Yapımcı Tarihi ASDAD
  • Proje Sorumlusu ASDAD
  • Adres ASDAD