KURUMSAL - Engin Hibe Danışmanlık

PROJELERİMİZ

projelerimiz
ASDAD
KOSGEB DESTEKLERİ̇

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altya ...